Nezaradené

Pozvánka na Vianočné koncerty

Posted on

Milí rodičia, priatelia, deti, srdečne Vás pozývame na Vianočné koncerty SZUŠ Omšenie. Príďte si s nami spríjemniť 1. adventnú nedeľu 3. decembra 2017 o 15:00 hod. v rím. kat. kostole v Omšení a Mikuláša  5. decembra 2017 o 17:00hod v Kultúrnom dome v Dolnej Porube. Tešíme sa na spoločné chvíle.

Nezaradené

Dodatočné prijímacie pohovory.

Posted on
Prijímacie pohovory2

SZUŠ Omšenie vyhlasuje dodatočné prijímacie pohovory. V školskom roku 2017/2018 otvárame nové predmety. V hudobnom odbore sú to: Spev, Hra na heligónke, Hra na bicie nástroje, Hra na trúbke.  Samozrejmosťou sú predmety Hra na klavíri, keyboard, flaute, klarinete, saxofóne, gitare, akordeóne. Prijímacie pohovory sú aj do tanečného oddelenia a do výtvarného oddelenia. Prijímacie pohovory sa konajú […]

Nezaradené

Zahájenie školského roka!

Posted on
zahájenie školského roka

Ach, to ale letí…… každý z nás si môže povzdychnúť. Aj keď sa prázdniny chýlia pomaly ku koncu veríme, že v tomto školskom roku nás čaká veľa zaujímavých momentov, stretnutí a nejaké tie novinky. Tešíme sa na vás pri zahájení školského roka v pondelok 4. septembra 2017. V Omšení budeme o 9:30 hod. v spoločenskej sále […]

Nezaradené

Ochrana osobných údajov

Posted on

Ochrana osobných údajov Úvod – Ochrana osobných údajov Informácie v zmysle ustanovenia zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov  Prevádzkovateľom Informačného systému je Súkromná základná umelecká škola Omšenie 629 91443 Omšenie Slovensko IČO: 42017645 DIČ: 2022233026 Účel spracúvania osobných údajov: vytvorenie užívateľského konta pre zákazníka v Informačnom systéme za účelom sprístupnenia objednaného reportu o vozidle.. Zoznam […]

Nezaradené

Prihláška na štúdium v Súkromnej základnej umeleckej škole

Posted on

V prípade záujmu o štúdium na našej škole si môžete vopred vypísanú prihlášku priniesť k prijímacím pohovorom. Takto sa vyhnete dodatočnému doplňovaniu údajov o dieťati. Prihláška na štúdium v Súkromnej základnej umeleckej škole prihláška vo word formáte: prihlaska prihláška pre tlač vo formáte pdf: prihlaska Pri štúdiu na SZUŠ je potrebné odovzdať aj čestné vyhlásenie pre zber […]

Nezaradené

Školský poriadok

Posted on

Od tohto školského roku zverejňujeme školský poriadok v jeho plnom znení na našej stránke. Vo vlastnom záujme vám odporúčame si ho prečítať. Odkaz na pdf verziu – Školský poriadok 2018-2019   Súkromná základná umelecká škola Omšenie 629, 914 43 Omšenie ŠKOLSKÝ PORIADOK na šk. rok 2017/2018 pre žiakov školy   Školský poriadok pre žiakov SZUŠ Omšenie, 629, 914 […]

Nezaradené

Vysvedčenie! 29. júna o 15:30

Posted on
vysvedčenie

Ahojte! A je to tu! Teplo, voda, zmrzlina…….. ale ešte najprv vysvečko. Stretneme sa 29. mája 2017 o 15:30 v Spoločenskej sále nad Jednotou, kde si môžete prevziať svoje vysvedčenia. V prípade, že nestíhate alebo sa vám nedá prísť, dohodnite sa so svojím triednym učiteľom individuálne. Tí, ktorí zabudli pripomíname, aby doniesli podpísané čestné vyhlásenia […]