Nezaradené

Dodatočné prijímacie pohovory.

Posted on
Prijímacie pohovory2

SZUŠ Omšenie vyhlasuje dodatočné prijímacie pohovory. V školskom roku 2017/2018 otvárame nové predmety. V hudobnom odbore sú to: Spev, Hra na heligónke, Hra na bicie nástroje, Hra na trúbke.  Samozrejmosťou sú predmety Hra na klavíri, keyboard, flaute, klarinete, saxofóne, gitare, akordeóne. Prijímacie pohovory sú aj do tanečného oddelenia a do výtvarného oddelenia. Prijímacie pohovory sa konajú […]

Nezaradené

Zahájenie školského roka!

Posted on
zahájenie školského roka

Ach, to ale letí…… každý z nás si môže povzdychnúť. Aj keď sa prázdniny chýlia pomaly ku koncu veríme, že v tomto školskom roku nás čaká veľa zaujímavých momentov, stretnutí a nejaké tie novinky. Tešíme sa na vás pri zahájení školského roka v pondelok 4. septembra 2017. V Omšení budeme o 9:30 hod. v spoločenskej sále […]