Nezaradené

Prihláška na štúdium v Súkromnej základnej umeleckej škole

Posted on

V prípade záujmu o štúdium na našej škole si môžete vopred vypísanú prihlášku priniesť k prijímacím pohovorom. Takto sa vyhnete dodatočnému doplňovaniu údajov o dieťati. Prihláška na štúdium v Súkromnej základnej umeleckej škole prihláška vo word formáte: prihlaska prihláška pre tlač vo formáte pdf: prihlaska Pri štúdiu na SZUŠ je potrebné odovzdať aj čestné vyhlásenie pre zber […]

Nezaradené

Školský poriadok

Posted on

Od tohto školského roku zverejňujeme školský poriadok v jeho plnom znení na našej stránke. Vo vlastnom záujme vám odporúčame si ho prečítať. Odkaz na pdf verziu – Školský poriadok 2018-2019   Súkromná základná umelecká škola Omšenie 629, 914 43 Omšenie ŠKOLSKÝ PORIADOK na šk. rok 2017/2018 pre žiakov školy   Školský poriadok pre žiakov SZUŠ Omšenie, 629, 914 […]