Nezaradené

Dodatočné prijímacie pohovory.

Prijímacie pohovory2

SZUŠ Omšenie vyhlasuje dodatočné prijímacie pohovory. V školskom roku 2017/2018 otvárame nové predmety. V hudobnom odbore sú to:

  • Spev,
  • Hra na heligónke,
  • Hra na bicie nástroje,
  • Hra na trúbke. 

Samozrejmosťou sú predmety Hra na klavíri, keyboard, flaute, klarinete, saxofóne, gitare, akordeóne. Prijímacie pohovory sú aj do tanečného oddelenia a do výtvarného oddelenia.

Prijímacie pohovory sa konajú v priestoroch SZUŠ Omšenie:

Omšenie: 4. až 8. september 2017 v čase od 14:00 do 17:00 hod.

Dolná Poruba: 4. až 6. september 2017 v čase od 14:00 do 17:00 hod.

Opatová v priestoroch kultúrneho domu: 4. až 6. september 2017 v čase od 14:00 do 17:00 hod.

K prijímacím pohovorom si môžete vopred pripraviť prihlášku a vyplnenú ju doniesť so sebou.

Prihláška nájdete tu: prihlaska

V prípade záujmu môžete kontaktovať:

Riaditeľ SZUŠ Omšenie: Mgr. Vladimír Ďatelinka, č. t. 0905 226 758