DOKUMENTY ŠKOLY

 

Pre rodičov a žiakov:

 

Prihláška na štúdium v Súkromnej základnej umeleckej škole

Pri štúdiu na SZUŠ je potrebné odovzdať aj čestné vyhlásenie pre zber údajov. Dokument je potrebný, aby mohla škola spracovať údaje o svojom žiakovi. Zároveň zákonný zástupca vyhlasuje, že dieťa nie je žiakom inej školy rovnakého typu, čiže ZUŠ.

Žiadosť o ukončenie štúdia v SZUŠ Omšenie

  • odhláška vo word formáte: odhlaska
  • odhláška pre tlač vo formáte pdf: odhlaska