Nezaradené

Pozývame vás na dodatočné prijímacie pohovory.

V novom školskom roku 2019/2020 je ešte stále možnosť prihlásiť vaše dieťa na štúdium do hudobného, tanečného alebo výtvarného odboru našej školy. Prijímacie pohovory sa uskutočnia:

Dolná Poruba – UTOROK – 3. septembra 2019 od 14hod.

Opatová – UTOROK 3. septembra 2019 od 17hod.

Omšenie – STREDA 4. septembra 2019 od 14hod.