Nezaradené

Prihláška na štúdium v Súkromnej základnej umeleckej škole

V prípade záujmu o štúdium na našej škole si môžete vopred vypísanú prihlášku priniesť k prijímacím pohovorom. Takto sa vyhnete dodatočnému doplňovaniu údajov o dieťati.

Prihláška na štúdium v Súkromnej základnej umeleckej škole

Pri štúdiu na SZUŠ je potrebné odovzdať aj čestné vyhlásenie pre zber údajov. Dokument je potrebný, aby mohla škola spracovať údaje o svojom žiakovi. Zároveň zákonný zástupca vyhlasuje, že dieťa nie je žiakom inej školy rovnakého typu, čiže ZUŠ.

Žiadosť o ukončenie štúdia v SZUŠ Omšenie

  • odhláška vo word formáte: odhlaska
  • odhláška pre tlač vo formáte pdf: odhlaska