Pedagógovia Súkromnej základnej umeleckej školy

Riaditeľ

Mgr. Vladimír Ďatelinka – riaditeľ, zriaďovateľ SZUŠ Omšenie

Hudobný odbor

Terézia Ďatelinková – spev,

Mgr. Vladimír Ďatelinka – trúbka, klavír,

Martin Dohňanský – bicie,

Mgr. Gabika Ferencová – zobcová flauta, priečna flauta,

Tomáš Jurica – gitara,

Mgr. Jozef Kulišík – gitara,

Helena Kvočková – akordeón,

Mgr. art. – Stanislav Mokrý – zobcová flauta, saxofón, klarinet,

Mgr. Alena Poláková – klavír, hudobná náuka,

Michal Rehák – akordeón,

Dušan Rozemberg DiS. art. – bicie,

Filip Siekel – gitara,

Martin Svitana DiS. art. – klavír,

Veronika Švajdová – DiS. art. – zobcová flauta, priečna flauta,

Marián Šišovský – heligónka

Výtvarný odbor

Mgr. Veronika Bieliková – kresba, maľba, grafika, modelovanie…

Tanečný odbor

Kristína Bavlnková – ľudový tanec

Bibiana Michalcová – klasický tanec, moderný tanec,